CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Tiêu đềQUY CHẾ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC TÁC PHẨM ÂM NHẠC VÀ SÂN KHẤU HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020) VÀ CHÀO MỪNG CÁC SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA ĐẤT NƯỚC
Nội dung

     Mời các tác giả hội viên tham dự Cuộc vận động sáng tác tác phẩm​ âm nhạc và sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát động.

Quy chế Cuộc vận động sáng tác tác phẩm.pdfQuy chế Cuộc vận động sáng tác tác phẩm.pdf

Phiếu đăng ký.pdfPhiếu đăng ký.pdf

Ngày đăng12/31/2019 3:03 PM

Các thông báo khác