KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

MỘT TUYỂN TÁC PHẨM GIÁ TRỊ VỀ ĐỀ TÀI THIẾU NHI VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tuyển tác phẩm VHNT “Thiếu nhi và Dân tộc thiểu số” là một quyển sách vừa rất thiết thực, lại vừa chứa đựng nhiều ước mơ bay bổng không chỉ các em thiếu nhi thích đọc, mà người lớn nói chung cũng nên đọc để hiểu và chia sẻ những tâm sự, nỗi niềm và cả những ước mơ chứa đựng trong mỗi tác phẩm.

TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO TRUNG HOA QUA LỄ HỘI DÂN GIAN

Lễ hội dân gian mang tính chất của một xã hội nông nghiệp nhưng có ảnh hưởng Phật giáo, Đạo giáo. Cộng đồng người Hoa tổ chức lễ hội dân gian (cầu an, cầu siêu) để cầu xin thần, Phật, Tổ nghề ban sự an lạc, thịnh vượng cho họ. Người thợ đá tổ chức cúng Tổ nghề vừa để tôn vinh Tổ Sư, tôn vinh nghề nghiệp và cầu bình an cho cộng đồng, cho xã hội. Những người Hoa buôn bán và làm nông nghiệp tôn vinh Quan thánh Đế quân vì tính chất nghĩa khí, trọng chữ tín và là vị thần linh bảo hộ sự bình yên, có thể đem lại cuộc sống ấm no.

NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG LỄ HỘI CÚNG LÚA MỚI CỦA NGƯỜI CHƠ-RO

Lễ hội cúng lúa mới của người Chơ-ro là một diễn trình những nghi thức cúng tế mang tính lễ nghi và những sinh hoạt mang tính cộng đồng đã làm cho lễ hội này trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc thù. Từ bình diện của lễ hội này trong xã hội truyền thống cho đến những năm sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt trong thập niên đầu thế kỷ 21 đã có những sự biến đổi lớn do có nhiều yếu tố tác động.

DI SẢN VĂN HÓA CỦA NGƯỜI MẠ Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ - Một góc nhìn trong sự biến đổi

Người Mạ là cư dân bản địa, thuộc ngữ hệ Nam Á, nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ me. Cộng đồng người Mạ sinh sống trên tập trung vùng miền núi khu vực Đông Nam bộ. Trong lịch sử phát triển tộc người, người Mạ có những mối liên hệ, giao thoa văn hóa với các tộc người khác. Cũng như bao dân tộc khác trên vùng đất này, người Mạ có đời sống vật chất và tinh thần khá phong phú.