CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
BÀI CA RỪNG XANH; TIẾNG RỪNG; ĐẤT LÀNH

Thơ Trần Ngọc Tuấn

(Nguồn: Sách Tiếng rừng - Nxb. Đồng Nai 2016)

 

 

Bài ca rừng xanh

 

Vàng bay

Cánh bướm

Vờn hoa

Suối sông tự tại

Bài ca núi rừng.

 

Tiếng rừng

 

Ở rừng

Thức với nguyên sinh

Nghe chim gọi bạn

Nghe tình gọi nhau.

 

Đất lành

 

Đất lành

Rừng lại thêm xanh

Chim muông về tụ

Trên cành nhân tâm.