CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020

Thông báo

- THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CHỦ ĐỀ " ĐỒNG NAI 45 NĂM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN (1975-2020) (09/03/2020)
- THỂ LỆ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HUỲNH VĂN NGHỆ LẦN THỨ VI - GIAI ĐOẠN 2016-2020 (26/02/2020)
- THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ VIỆC TỔ CHỨC FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ 2020 (26/02/2020)
- THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG (LOGO) HUYỆN TRIỆU PHONG (26/02/2020)
- THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC THI SÁNG TÁC LỜI MỚI 20 BÀI BẢN TỔ NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ NHÂN SỰ KIỆN LIÊN HOAN ĐỜN CA TÀI TỬ QUỐC GIA LẦN III - CẦN THƠ NĂM 2020 (GIA HẠN LẦN 2) (26/02/2020)
- QUY CHẾ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC TÁC PHẨM ÂM NHẠC VÀ SÂN KHẤU HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020) VÀ CHÀO MỪNG CÁC SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA ĐẤT NƯỚC (31/12/2019)
- THÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC LỜI MỚI 20 BÀI BẢN TỔ NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ NHÂN SỰ KIỆN LIÊN HOAN ĐỜN CA TÀI TỬ QUỐC GIA LẦN THỨ III - CẦN THƠ NĂM 2020 (16/12/2019)
- KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI "ẢNH ĐẸP XUÂN LỘC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" (21/11/2019)
- THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC MẪU QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH TỈNH HẬU GIANG (29/10/2019)
- QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ (16/10/2019)
- CHỌN TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI THƯỞNG HÀNG NĂM CỦA LIÊN HIỆP ỦY BAN TOÀN QUỐC VIỆT NAM (16/10/2019)
- THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH ĐẸP DU LỊCH AN GIANG NĂM 2019 (24/09/2019)
- TỔ CHỨC HỘI THI "ẢNH ĐẸP XUÂN LỘC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" HUYỆN XUÂN LỘC NĂM 2020 (04/09/2019)
- THÔNG BÁO THÀNH LẬP KIỆN TOÀN BAN THƯỜNG VỤ VÀ CÁC HỘI ĐỒNG TRỰC THUỘC (02/08/2019)
- THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ QUÊ HƯƠNG HÀM THUẬN NAM (01/08/2019)
- THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC BÚT KÝ CHỦ ĐỀ: "ĐỒNG NAI TRONG MẮT TÔI" - 2019 (11/07/2019)
- THỂ LỆ GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG "GIẢI BÚA LIỀM VÀNG" TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019 (20/06/2019)
- THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT "50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI (20/06/2019)
- QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ VỀ CHỦ ĐỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" CÁC NĂM 2015-2020 (20/06/2019)
- TIẾP NHẬN TÁC PHẨM, SÂN KHẤU ĐĂNG KÝ XÉT GIẢI THƯỞNG ĐỢT II (20/06/2019)
1 - 20 Next