CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Tiêu đềTHÔNG BÁO CUỘC THI SÁNG TÁC LỜI MỚI 20 BÀI BẢN TỔ NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ NHÂN SỰ KIỆN LIÊN HOAN ĐỜN CA TÀI TỬ QUỐC GIA LẦN THỨ III - CẦN THƠ NĂM 2020
Nội dung

     Mời các tác giả, hội viên tham gia cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc tài tử Nam bộ nhân sự kiện liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2020.

Thông báo Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc.pdfThông báo Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nhạc.pdf

Phiếu thông tin cá nhân.pdfPhiếu thông tin cá nhân.pdf

Ngày đăng12/16/2019 9:10 AM

Các thông báo khác