CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Tiêu đềTHƯ MỜI DỰ LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHỆ THUẬT SÁNG TÁC CA KHÚC VÀ HÒA THANH
Nội dung

     Mời các ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghệ thuật sáng tác ca khúc và hòa thanh.

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghệ thuật sáng tác ca khúc và hòa thanh.pdfLễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghệ thuật sáng tác ca khúc và hòa thanh.pdf

Ngày đăng7/11/2018 10:42 AM

Các thông báo khác