CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Tiêu đềTHƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2019-2024
Nội dung

   Mời toàn thể Hội viên tham dự Đại hội Văn học Nghệ thuật lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

IMG_20190304_0001.jpgIMG_20190304_0001.jpg

IMG_20190304_0002.jpgIMG_20190304_0002.jpg

IMG_20190304_0003.jpgIMG_20190304_0003.jpg

IMG_20190304_0004.jpgIMG_20190304_0004.jpg

Ngày đăng3/4/2019 2:52 PM

Các thông báo khác