CHÀO MỪNG 45 NĂM ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT (30/4/1975 - 30/4/2020) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2020 - TOÀN DÂN CHỐNG DỊCH, CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19
Tiêu đềTHỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ NGÀNH CAO SU VIỆT NAM NĂM 2019
Nội dung

     Mời các tác giả, hội viên tham dự thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành Cao su Việt Nam năm 2019.

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Cao su Việt Nam năm 2019.pdfThể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Cao su Việt Nam năm 2019.pdf

Phiếu đăng ký.pdfPhiếu đăng ký.pdf

Ngày đăng3/22/2019 10:55 AM

Các thông báo khác

1 - 10 Next