CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Tiêu đềTHÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ TRUÔNG BỒN
Nội dung

     Mời tác giả, hội viên tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phát động.

Thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác cá khúc về Truông Bồn.pdfThông báo Kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác cá khúc về Truông Bồn.pdf

Phiếu đăng ký sáng tác về Truông Bồn.pdfPhiếu đăng ký sáng tác về Truông Bồn.pdf

Ngày đăng4/4/2019 3:55 PM

Các thông báo khác