CHÀO MỪNG 45 NĂM ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT (30/4/1975 - 30/4/2020) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2020 - TOÀN DÂN CHỐNG DỊCH, CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19
Tiêu đềTHỂ LỆ GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI NĂM 2019
Nội dung

     Mời các tác giả, hội viên tham gia thể lệ giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2019​ do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai phát động.

Thể lệ giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2019.pdfThể lệ giải thưởng sản phẩm truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai năm 2019.pdf

Ngày đăng5/2/2019 9:38 AM

Các thông báo khác

1 - 10 Next