KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

BAN ​CHẤP HÀNH


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

HỘI VHNT ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ VI (2019 – 2024)


1. NSND Giang Mạnh Hà - Chủ tịch Hội

2. Hoàng Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch Hội

3. TS. Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch Hội

4. Trần Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành

5. Nguyễn Huyền Quy - Ủy viên Ban Chấp hành

6. Phan Đình Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng ban Kiểm tra Hội

7. Ngô Thị Mỹ Hường - Ủy viên Ban Chấp hành

8. Phạm Thị Thanh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành

9. Phạm Công Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành

10. Đoàn Quang Trung - Ủy viên Ban Chấp hành

11. Nguyễn Đình Quốc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành

12. Thân Thế Thời - Ủy viên Ban Chấp hành

13. Trần Xuân Vui - Ủy viên Ban Chấp hành


DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ BAN CÁC CHUYÊN NGÀNH

HỘI VHNT ĐỒNG NAI KHÓA VI 

(NHIỆM KỲ 2019-2021)


​STT

Họ và tên

Chức vụ

BAN VĂN HỌC

1

Trần Thu Hằng

Trưởng ban

2

Dương Đức Khánh

Phó ban

3

Nguyễn Hoài Nhơn

Phó ban

BAN NHIẾP ẢNH

1

Phạm Linh Ngọc

Trưởng ban

2

Bùi Viết Đồng

Phó ban

3

Lê Hữu Thiết

Phó ban

BAN MỸ THUẬT

1

Phạm Công Hoàng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thanh Nhàn

Phó ban

3

Nguyễn Quốc Trọng

Phó ban

BAN ÂM NHẠC

1

Đoàn Quang Trung

Trưởng ban

2

Trần Thị Lệ Hằng

Phó ban

3

Thái Minh Chánh (Trần Tâm)

Phó ban

BAN SÂN KHẤU-ĐIỆN ẢNH

1

Trần Đức Sìn

Trưởng ban

2

Nguyễn Bích Ngọc

Phó ban

BAN MÚA

1

Thân Thế Thời

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Minh Chính

Phó ban

      BAN VNDG

1

Phan Đình Dũng

Trưởng ban

2

Trần Minh Trí

Phó ban