CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020

HÌNH TƯỢNG RỒNG TRONG VĂN HÓA PHI VẬT THỂ NAM BỘ

Ngoài di sản văn hóa vật thể, kho tàng văn hóa dân gian ở Nam bộ cũng có hình ảnh của “con rồng” trong ca dao quen thuộc như:“Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai” để chỉ vùng đất mới Đồng Nai có vị trí khá vững vàng về kinh tế và chính trị, trấn giữ địa đầu, cung cấp lúa gạo, nông sản cho cả Phú Xuân (Huế) thời kỳ đầu khai phá Nam bộ.

HÔN NHÂN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI NÙNG Ở THỐNG NHẤT – ĐỒNG NAI

Người Nùng huyện Thống Nhất đa số có nguồn gốc từ các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh… Họ đến Đồng Nai sớm nhất từ năm 1954 đến sau năm 1975. Thống kê năm 2018, dân số người Nùng huyện Thống nhất khoảng 2.094 người tập trung đông ở hai xã Bàu Hàm 2...

NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ KIẾN TRÚC TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN NGƯỜI HOA Ở ĐỒNG NAI

Đồng Nai có trên 60 cơ sở tín ngưỡng dân gian người Hoa, thành phố Biên Hòa là nơi tập trung nhiều và gần như đủ các loại hình kiến trúc tín ngưỡng của người Hoa ở Đồng Nai. Ngoài chức năng là nơi thờ tự, sinh hoạt cộng đồng, các cơ sở tín ngưỡng này còn chứa đựng nhiều giá trị mỹ thuật, đặc biệt về kiến trúc và điêu khắc, nghệ thuật trang trí dân gian…

TỤC TREO ONG VÒ VẼ CỦA NGƯỜI CHƠ-RO Ở PHÚ LÝ

Làng của người Chơro thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai được rừng già và những cây cổ thụ cao lớn bao bọc quanh năm từ bao đời nay.

TÍN NGƯỠNG THỜ THẦN THÀNH HOÀNG Ở ĐỒNG NAI

Tục thờ thần Thành Hoàng (dân gian gọi là thần làng) hiện nay vẫn còn duy trì trong cộng đồng cư dân Việt ở Nam Bộ nói chung, ở Biên Hòa - Đồng Nai nói riêng...

VÀI SUY NGHĨ VỀ BẢO TỒN, PHÁT HUY NGHỆ THUẬT BÓNG RỖI - ĐỊA NÀNG Ở NAM BỘ

Bóng rỗi- Địa Nàng là nghệ thuật diễn xướng nghi lễ trong tín ngưỡng thờ nữ thần, là di sản văn hóa do quần chúng nhân dân tự sáng tác trên cơ sở kế thừa và phát huy có chọn lọc văn hóa của các dân tộc ở Nam Bộ

NGÔI ĐỀN TÁI SINH

Tình làng, nghĩa xóm không còn chân chất nồng ấm như xưa, cuộc sống có đổi thay, khá hơn, nhưng chưa theo kịp thiên hạ, vẫn làng nghèo. Tuy nhiên, điều đó không làm tôi buồn bằng khi đứng trước cửa làng, nhìn ra cánh đồng, nhìn vào gò đất trống trơ ấy. Một nỗi buồn như bị hụt hẫng, luyến tiếc! Và vì thế, mỗi lần về, tôi lại mang theo mỗi buồn cùng hành lý khi rời quê…

LỄ HỘI DÂN GIAN VÀ DU LỊCH

Đồng Nai đa dạng về thành phần tộc người, phong phú đời sống văn hóa vật chất, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, tri thức dân gian, các loại hình âm nhạc...

SÁCH ẢNH "CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở ĐỒNG NAI"

Một trong những ấn phẩm văn hóa nhân dịp kỷ niệm 320 năm Biên Hòa- Đồng Nai hình thành và phát triển là sách “Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Đổng Nai” do PGS.TS. Huỳnh Văn Tới chủ biên, nhà xuất bản Đồng Nai phát hành.

TỤC THỜ THẦN NÔNG Ở NAM BỘ

Thần Nông là vị vua trong huyền thoại, có công dạy dân cày cấy, giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Vị thần này được thờ cúng ở đình làng và gắn với các lễ hội cúng đình. Ngày xưa gọi là Tiên Nông, hiểu theo nghĩa là thần Nông nghiệp.

1 - 10 Next