CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020

Thăm bà con - Dân ca Kơ-Ho

ơ

Trao kỷ niệm - Dân ca S'Tiêng

Trao kỷ niệm - Dân ca S'Tiêng

Tôi yêu quê tôi - Dân ca S'Tiêng

Tôi yêu quê tôi - Dân ca S'Tiêng

Lời mẹ ru con - Dân ca S'Tiêng

Lời mẹ ru con - Dân ca S'Tiêng

Hát cho bạn bè - Dân ca S'Tiêng

Hát cho bạn bè - Dân ca S'Tiêng

Hát ca cho đất nước - Dân ca S'Tiêng

Hát ca cho đất nước - Dân ca S'Tiêng

Em thả cánh diều - Dân ca S'Tiêng

Em thả cánh diều - Dân ca S'Tiêng

Đón ông trăng - Dân ca S'Tiêng

Đón ông trăng - Dân ca S'Tiêng

Đêm trăng trằm giã lúa - Dân ca S'Tiêng

Đêm trăng trằm giã lúa - Dân ca S'Tiêng

Con trâu ăn lúa - Dân ca S'Tiêng

Con trâu ăn lúa - Dân ca S'Tiêng

1 - 10 Next