KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Thăm bà con - Dân ca Kơ-Ho

ơ

Trao kỷ niệm - Dân ca S'Tiêng

Trao kỷ niệm - Dân ca S'Tiêng

Tôi yêu quê tôi - Dân ca S'Tiêng

Tôi yêu quê tôi - Dân ca S'Tiêng

Lời mẹ ru con - Dân ca S'Tiêng

Lời mẹ ru con - Dân ca S'Tiêng

Hát cho bạn bè - Dân ca S'Tiêng

Hát cho bạn bè - Dân ca S'Tiêng

Hát ca cho đất nước - Dân ca S'Tiêng

Hát ca cho đất nước - Dân ca S'Tiêng

Em thả cánh diều - Dân ca S'Tiêng

Em thả cánh diều - Dân ca S'Tiêng

Đón ông trăng - Dân ca S'Tiêng

Đón ông trăng - Dân ca S'Tiêng

Đêm trăng trằm giã lúa - Dân ca S'Tiêng

Đêm trăng trằm giã lúa - Dân ca S'Tiêng

Con trâu ăn lúa - Dân ca S'Tiêng

Con trâu ăn lúa - Dân ca S'Tiêng

1 - 10 Next