CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
NHỚ NGƯỜI; LÀNG NAY; CHÂN QUÊ - LỤC BÁT

Thơ Vũ Đức Hậu

(Nguồn: Sách Đất lành - Nxb. Đồng Nai 2016)

 

Nhớ người

 

Mấy cô má đỏ xuống đồng

Bón chăm, lúa trổ đòng đòng ngát hương

Nắng mưa vất vả gì hơn

Để người nâng bát cơm thơm nhớ người.

 

Làng nay

 

Đường làng loáng nhựa soi gương

Sân vàng lúa hạt… thân thương với người

Nhà cao, điện áp, giếng thơi

Gà reo, cá quẫy, trái thơm bốn mùa.

 

Chân quê, lục bát

 

Buồn vui đã trải dọc đường

Dấn thân lục bát ông trời vẫn thương

Chân quê còn, lục bát còn

Giữa miền thôn xóm phú cường hôm nay.

 ​