CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
VŨ ĐIỆU BƯỚM RỪNG; KHÚC LẶNG

Thơ Đàm Chu Văn

(Nguồn: Sách Tiếng rừng - Nxb. Đồng Nai 2016)

 


Vũ điệu bướm rừng

 

Túa lên bên lối mòn đất đỏ

những cánh bướm thuần khiết màu rừng

thuần khiết nắng

thuần khiết mưa

thuần khiết gió

 

Những cánh bướm cồn lên

vũ điệu ban mai cây cỏ

trắng, vàng, đốm hoa, biếc xanh...

xoay tròn

tíu tít

rối rít

long lanh

vũ điệu ngây thơ con trẻ

ngây thơ như hồn anh…

 

Bạn ơi!

vào mà xem vũ điệu bướm rừng

mót lại chút gì trong trẻo.

            Rừng Mã Đà, tháng 6-2016

 

  

Khúc lặng

 

Nửa khuya thức giấc

Dỏng tai tiếng rừng

Ô hay, im phắc!

Một trời trăng trong.

 

Ngập mình trong trăng

Đầm đìa ánh bạc

Ánh trăng như nhạc

Diệu huyền rung ngân.

 

Đâu đây tiếng suối

Ầm ào trong mơ

Mễn kêu, mang tác

Nôn nao rừng già

 

Đàn đàn voi rừng

Rùng rùng đạp bước

Hổ gầm, báo lướt

Vút đường tên bay…

 

Mở xòe bàn tay

Vốc trăng tan chảy

Mở xòe trang giấy

Vọng nghe tiếng rừng…

                   4-7-2016