CHÀO MỪNG 47 NĂM HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022) - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
XIN TRỜI ĐỪNG GIÓ MỒ CÔI

Thơ Dương Đức Khánh

(Nguồn: VNĐN số 24– tháng 03 & 04 năm 2018)

 

Quê nhà còn lại mẹ tôi

Thân cau mây cỗi lẻ loi góc vườn

 

Giàn trầu xiêu sợ gió vờn

Mùa qua khô trái mướp hương bên rào

 

Lom hom mẹ buộc giàn bầu

Giật mình bông lụt* bờ ao nở rồi

 

Đàn kiến di cư tha mồi

Mẹ còn trái bí nằm nôi để dành

 

Mưa dầm đếm tuổi mái tranh

Cơn giông bất chợt lay cành khô rơi

 

Xin trời đừng gió mồ côi

Lá trầu vàng - dáng mẹ tôi... lưng còng!

 

-----------

*Một loài lan đất thường nở vào mùa lụt.


Nguoi-me-gia-lam-lu.jpg
Hình: Internet