CHÀO MỪNG 45 NĂM ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT (30/4/1975 - 30/4/2020) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2020 - TOÀN DÂN CHỐNG DỊCH, CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19
KÝ ỨC BIÊN HÒA

Thơ của Văn Công Hùng

 (Nguồn: VNĐN số 33 - tháng 9 & 10 năm 2019)

 

 

em như nụ cười xôn xao buổi chiều đầy gió

sông Đồng Nai chở cù lao Phố cùng về

có một bông sen từ mắt em trưa ấy

mùa hạ trôi trong nỗi nhớ vụng về

 

người tan vào sương người hiền như gió

người mặn như chiều người trong như mai

người ly bưởi ép không đường không đá

cứ Tân Triều nguyên vẹn trong nhau

 

Biên Hòa tôi đến

có người mang trộm ký ức tôi đi...