CHÀO MỪNG 45 NĂM ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT (30/4/1975 - 30/4/2020) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2020 - TOÀN DÂN CHỐNG DỊCH, CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19
THU CẢM

Thơ của Tiêu Thanh Giang

 (Nguồn: VNĐN số 33 - tháng 9 & 10 năm 2019)

 

 

Hoa nắng chiều thu tụ hạt màu

Vàng ươm vẫy gọi nhớ thương nhau

Mơn man hương gió hồn bay bổng

Một tứ thơ hay quấn quýt lâu.