CHÀO MỪNG 45 NĂM ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT (30/4/1975 - 30/4/2020) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2020 - TOÀN DÂN CHỐNG DỊCH, CHUNG TAY ĐẨY LÙI COVID-19
KẾT QUẢ HỖ TRỢ SÁNG TÁC NĂM 2019


       Tiếp tục thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội VHNT, trong đó có việc triển khai thực hiện hỗ trợ sáng tác và công bố các tác phẩm công trình văn học nghệ thuật; nhằm tạo điều kiện giúp đỡ, động viên các hội viên tập trung lao động sáng tạo để có những tác phẩm đạt chất lượng tốt, đồng thời hoàn chỉnh các tác phẩm đã sáng tác để xuất bản, công bố, giới thiệu và quảng bá tác phẩm rộng rãi trong công chúng... Ngay từ đầu năm 2019, Hội VHNT Đồng Nai đã gửi thông báo đến hội viên đăng ký hỗ trợ sáng tác và hỗ trợ công bố các tác phẩm VHNT. Sau gần 02 tháng triển khai, đã có 81 hội viên đăng ký đề tài hỗ trợ.

IMG_20191123_101942.jpg
Tập thơ Xao thu (Đàm Chu Văn) - một tác phẩm đượ​c hỗ trợ sáng tác năm 2019 của Hội VHNT Đồ​ng Nai

     

      Trên cơ sở thẩm định của các Hội đồng chuyên môn, ngày 21/10/2019, Hội đồng hỗ trợ Hội VHNT Đồ​ng Nai đã tổ chức cuộc họp, xem xét, đánh giá chất lượng từng tác phẩm, kết quả đã hỗ trợ công bố 6 tác phẩm của 6 tác giả, và hỗ trợ sáng tác cho 34 tác giả với 72 tác phẩm, chùm tác phẩm, công trình, với tổng số tiền hỗ trợ trên 180 triệu đồng.

                                                                                 CÚC ĐÀO