CHÀO MỪNG 47 NĂM HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022) - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
LỜI THIÊN THU

Thơ của Lê Phan Hiếu Anh

(Nguồn: VNĐN số 40 - tháng 11 & 12 năm 2020)

 

Dừng chân giữa chốn không người

chạm bên tai gió kể lời đã xa

 

Gông cùm còn gỉ phong ba

ta nhìn tượng

tượng nhìn ta

âm thầm…

 

Tưởng phôi pha những thăng trầm

ngờ đâu

nước mắt

chưa cầm trong tim!

 

Tay giờ chắp khói lặng im

vẫn nghe

tiếng thở hùng thiêng

vọng về...​