KỶ NIỆM 43 NĂM THÀNH LẬP HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI (22/12/1979 - 22/12/2022) - CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ SỰ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC


Ngày 22/11/2022, Hội thảo khoa học Trí thức Đồng Nai với sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật và Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức. Có thể coi đây là chương trình đầy ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 325 năm vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai hình thành và phát triển (1698 - 2023).

 

*Cái nhìn toàn diện về đội ngũ trí thức Đồng Nai:

Qua các tham luận của cá nhân và tập thể được chọn lọc tại Hội thảo, khái niệm người trí thức Đồng Nai đã được phân tích và nhìn nhận khá sâu sắc và toàn diện. Người trí thức Đồng Nai là một bộ phận của đội ngũ trí thức Việt Nam, không phải là những cá thể đơn lẻ, mà luôn được tập hợp trong một đội ngũ chính thống của Đảng và Nhân dân. Quan điểm này được ThS. Trần Quang Toại - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh khẳng định qua bài tham luận “Bàn về tri thức, trí thức và vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc sử dụng trí thức”. Sự đóng góp của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, quê hương đã được khẳng định qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Có thể khẳng định đội ngũ trí thức Đồng Nai đã xuất hiện từ những ngày đầu mảnh đất Biên Hòa - Đồng Nai hình thành và phát triển, và luôn gắn bó, đồng hành với vùng đất này qua mọi thăng trầm của lịch sử. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đội ngũ trí thức đã đảm nhận những vai trò khác nhau để phục vụ cách mạng, góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc: vừa là người chiến sĩ, vừa là người chép sử... Trong giai đoạn Đổi mới, đất nước và tỉnh nhà phát triển kinh tế, thực hiện công cuộc Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và tham gia cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đội ngũ trí thức càng phát huy được vai trò của mình như những người kiến tạo; xây dựng tương lai, phát triển những thành quả văn hóa, khoa học kỹ thuật, công nghệ... của thời đại. Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục, văn học nghệ thuật cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội nói chung, nhằm góp phần xây dựng con người - yếu tố tiên quyết tạo nên thành công cho sự nghiệp độc lập dân tộc và tiến lên Chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam.


IMG_1073-chon.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - phát biểu tại Hội thảoNhững tên tuổi trí thức Đồng Nai tiêu biểu được nhắc đến tại Hội thảo, là những tấm gương sáng cho truyền thống học tập, lao động, sáng tạo của người Đồng Nai. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã có các nhà văn, nhà thơ như Lý Văn Sâm, Hoàng Văn Bổn, Huỳnh Văn Nghệ, những cán bộ như Huỳnh Văn Bình... Giai đoạn sau năm 1975 có đồng chí Lâm Hiếu Trung, nhà giáo Nhân dân Đỗ Hữu Tài... Hiện nay, đội ngũ trí thức Đồng Nai đã có trên 50 ngàn người ở các lĩnh vực khác nhau, trong đó có khoảng 25 ngàn người có trình độ cao, được chuẩn hóa theo các chương trình đào tạo trong và ngoài nước. Được trang bị trình độ khoa học, lý luận, và có nhiều kỹ năng thích ứng với điều kiện mới, đội ngũ trí thức trẻ Đồng Nai đang sẵn sàng gánh vác vai trò tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như tỉnh nhà.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế số hóa, cũng như cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trí thức Đồng Nai cũng như cả nước cũng đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn. Đặc biệt, trí thức trẻ phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đời sống và khát vọng, giữa cá nhân và xã hội. Một số tham luận của các giảng viên Trường Chính trị Tỉnh, Trường Cao đẳng Y tê Đồng Nai đã đưa ra cứ liệu đáng quan tâm để có thể xem xét, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đãi ngộ và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói chung, trí thức trẻ nói riêng.

 

*Không ngừng phát triển đội ngũ trí thức Đồng Nai

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc sinh thời Người cho rằng: đội ngũ trí thức chỉ có thiếu chứ không bao giờ đủ. Đứng trước yêu cầu phát triển đất nước, đứng trước thời đại mới với những vận hội mới, đất nước luôn rất cần đội ngũ trí thức đủ sức tiếp cận, nắm bắt và tạo ra các giá trị mới. Đại hội Đảng lần thứ XIII (2020 - 2025) khẳng định: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Như vậy, văn hóa luôn là cái gốc của tri thức thời đại, cái gốc của người trí thức Việt Nam. Đội ngũ trí thức Đồng Nai được trang bị không chỉ vốn tri thức mà còn là nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, cùng với khát vọng “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Để phát triển đội ngũ trí thức Đồng Nai, cần không ngừng phát triển về văn hóa, giáo dục; cũng như xây dựng một diễn đàn, một môi trường phù hợp.


IMG_1087-chon.JPG
PGS.TS Huỳnh Văn Tới phát biểu tại Hội thảo


PGS.TS Huỳnh Văn Tới - nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai - là người đã kinh qua nhiều vị trí, vai trò khác nhau đã nêu nhiều ý kiến tâm huyết dành cho sự phát triển của đội ngũ trí thức Đồng Nai. Theo ông, người trí thức Đồng Nai phải biết "vượt mình" - góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp trên cơ sở đường lối, quyết sách của Đảng và Nhà nước. Đồng Nai vốn là tỉnh có giàu tiềm năng, thuận lợi trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, thì cần thiết phải xây dựng một đội ngũ trí thức hành động, có lý tưởng, có mục tiêu. Các nhóm trí thức cần củng cố và phát triển hiện nay là nhóm trí thức làm lãnh đạo, quản lý (hiện tỉ lệ còn thấp), nhóm trí thức khoa học dân sinh (thầy thuốc, thầy giáo) cần những trí thức vươn lên vị trí đầu ngành, trở thành tấm gương sống cho đồng nghiệp. Điều cần làm hiện nay là tạo môi trường, “sân chơi” mới tạo nhiều nguồn lực để phát triển, phát huy sau khi phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo lực lượng trí thức mới.

Về vấn đề tư vấn và giám sát, phản biện, theo PGS.TS Huỳnh Văn Tới, cần kích hoạt sự phát triển ở cả hai chiều: sự đặt hàng từ các cơ quan chủ quản, nghiệm thu đề tài, và sự chủ động phát hiện, đề xuất các chương trình đáp ứng yêu cầu thời đại mới. Đồng tình với quan điểm ấy, ThS. Lê Thị Cát Hoa - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai - chia sẻ ưu tư của đội ngũ nữ trí thức trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Bà cho rằng sản phẩm của đội ngũ trí thức phải mang hơi thở của cuộc sống, là những sản phẩm cụ thể, người trí thức cũng cần có định hướng rõ ràng trong nhận thức và hành động. Những sản phẩm tư vấn, phản biện cần ưu tiên cho các vấn đề cấp bách của đời sống, và có “địa chỉ” cụ thể, có giá trị lý luận và thực tiễn.


9a50268686d05f8e06c1-2.jpg
Chủ trì chương trình Hội thảo khoa học: Đồng chí Vy Văn Vũ - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật (giữa), ThS. Trần Quang Toại - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử (người đứng), và đồng chí Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Đồng Nai


Một trong những vấn đề được nhiều đại diện nêu ra trong hội thảo là cần có một diễn đàn phù hợp, giúp người trí thức tìm thấy chính mình và có thể trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn. Vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Đồng Nai được nhấn mạnh, như là cầu nối quan trọng để đội ngũ trí thức kết nối, sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - khẳng định: Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Đồng Nai, và các Hội thành viên là việc làm cần thiết để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức Đồng Nai.

Hội VHNT Đồng Nai cũng là một bộ phận của đội ngũ trí thức Đồng Nai, từ ngày thành lập đến nay đã không ngừng phát triển và đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa, phát triển CNH - HĐH của tỉnh nhà, và luôn đồng hành cùng đất nước trong mọi mục tiêu, nhiệm vụ. Cùng sự khẳng định “dòng chủ lưu” trong văn học nghệ thuật Việt Nam là “đề cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ, nhân văn và hội nhập tích cực”, Hội thảo đề cập đến vai trò của trí thức văn nghệ sĩ Đồng Nai cần phải có những sáng tạo ngang tầm với cống hiến của cách mạng, của nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

Bài, ảnh: MAI NGUYÊN