CHÀO MỪNG 90 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020); MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
LỤC BÁT CÁNH CÒ; CÂY CHÒ RỪNG CÁT TIÊN

Thơ Minh Hạ

(Nguồn: Sách Đất lành - Nxb. Đồng Nai 2016)

 

Lục bát cánh cò

 

Làng tôi rợp bóng tre xanh

Cho đàn cò trắng vây quanh tháng ngày

Muôn phương hội tụ về đây

Lập đàn kết tổ sum vầy ríu ran

Quê nghèo bao những gian nan

Lời ru của mẹ chứa chan nỗi lòng

“Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”

Từ trong gấm lụa vàng son

Bao người đánh mất cội nguồn tổ tông

Thân cò nào quản bão giông

Một chân làm trụ cả vùng nước non

Ầu ơ lời mẹ mãi còn

Đàn cò bay bổng dập dờn trời xanh

Tre xen nên lũy nên thành

Để cò chao cánh ngọt lành tiếng tơ

Đi vào trong mỗi giấc mơ

Cánh cò trắng, hóa vần thơ diệu kỳ.

 

 


Cây chò rừng Cát Tiên

 

Cây chò rừng Cát Tiên

Sừng sững khoảng không gian

Thời gian trong thớ gỗ

Sức mạnh của muôn vàn

Gió bão qua nhát chém

Hạn khô qua đốt tàn

Thách thức không nao núng

Cành lộc xanh miên man

Cây chò rừng Cát Tiên

Rễ phóng sâu vào đất

Ấy là sức vô biên

Tung bóng cao mãnh liệt.

 ​