CHÀO MỪNG NHỮNG NGÀY LỄ LỚN NĂM 2022 - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
Tiêu đềTHƯ MỜI HỌP BAN MỸ THUẬT ĐỒNG NAI
Nội dung

     Mời hội viên ban Mỹ thuật Đồng Nai tham dự tổng kết hoạt động 06 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 06 tháng cuối năm 2018. Nghe nội dung tham dự triển lãm Mỹ thuật khu vực VII năm 2018.

Thư mời họp Ban Mỹ thuật.pdfThư mời họp Ban Mỹ thuật.pdf

Ngày đăng7/19/2018 2:51 PM

Các thông báo khác