Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (1954 - 2024)
“Rực rỡ sắc mai vàng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước vươn cao tầm đổi mới; Thắm tươi màu cờ đỏ, chúc Đoàn, chúc Hội, chúc Đồng Nai nỗ lực để thành công" (Dương Thanh)
Thể lệ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025Căn cứ Kế hoạch số 30-KH/BTGTU, ngày 07/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025; Ban Tổ chức Giải thưởng đề ra Thể lệ Giải thưởng như sau:

I. CHỦ ĐỀ VÀ THỂ LOẠI

1. Chủ đề

- Tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện trong việc tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực và tâm huyết của mình cho đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

- Phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh những năm qua.

- Tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá có tính phát hiện, sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; có hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Có hiệu ứng xã hội tốt, phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, phê phán cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực.

 

2. Thể loại

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật

+ Văn học

+ Âm nhạc

+ Sân khấu

+ Điện ảnh

+ Mỹ thuật

+ Nhiếp ảnh

- Tác phẩm Báo chí là những tác phẩm đã được đăng phát trên các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh; báo điện tử: đăng trên các trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh; trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến cơ sở.

- Khen tặng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 thuộc các lĩnh vực:

+ Văn nghệ dân gian (sưu tầm)

+ Báo chí (cơ quan báo chí đăng, phát)

+ Xuất bản (quảng bá, phát hành sách)

+ Trung tâm văn hóa thông tin; đơn vị sản xuất phim; Phát hành phim, chiếu phim; Di tích lịch sử, văn hóa; Bảo tàng; Thư viện

+ Đơn vị biểu diễn nghệ thuật

+ Nghệ sĩ thể hiện nhiều và thành công về chủ đề này

* Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng

- Tác phẩm sáng tác dự Giải thưởng sáng tác: Ghi rõ họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại, sản phẩm sáng tác (sách, đĩa hình, tiếng, ảnh…); cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả,        đại diện nhóm tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, địa điểm đăng báo,     tạp chí hoặc phát sóng…(kèm tác phẩm, đường link…), lưu ý:

+ Nhiếp ảnh: Ảnh dự thi là bộ ảnh trắng đen hoặc màu (từ 03-05 ảnh) được phóng trên giấy ảnh cỡ (20cm-25cm) hoặc (20cm-30cm). Tác phẩm dự thi là tác phẩm nguyên bản, không bị cắt ghép.

+ Phóng sự truyền thanh, truyền hình, câu chuyện truyền thanh được lưu bằng  CD hoặc USB có kèm kịch bản giấy.

+ Nội dung tác phẩm phải là người thật, việc thật diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có tính phát hiện và sáng tạo, có họ tên chính xác, địa chỉ rõ ràng, công việc cụ thể.

+ Ban Tổ chức Giải thưởng có quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để tuyên truyền, quảng bá một cách sâu rộng trong xã hội bằng hình thức phù hợp.

- Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng Giải thưởng quảng bá: Ngoài những thông tin như đối với tác phẩm sáng tác, phải có báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, sản phẩm trưng bày, đăng tải, triển lãm, giới thiệu, chiếu phim (ghi lại vào USB, CD, DVD), quy mô, địa điểm, thời gian; xuất bản (ấn phẩm); được cơ quan, đơn vị, địa phương xác nhận.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là các văn nghệ sĩ, nhà báo, người viết báo, người nghiên cứu, hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, cán bộ, đảng viên, Nhân dân (chuyên và không chuyên) đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" .

Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Giải thưởng không được tham gia dự thi.

III. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025 thành lập Hội đồng Giám khảo gồm một số nhà chuyên môn trên các lĩnh vực. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Giám khảo là các chuyên viên giúp việc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật tỉnh.

2. Hội đồng Giám khảo Giải thưởng tiến hành chấm điểm độc lập cho từng tác phẩm dự thi; thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình: Chấm trung thực, công tâm, khách quan, bảo đảm tính công bằng cho các tác phẩm dự thi và  chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về kết quả chấm điểm của mình.

3. Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng Giám khảo làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; chính xác, kịp thời và minh bạch.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian

Hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: Đợt I, trước ngày 15/11/2022; Đợt II, trước ngày 15/11/2024. Ngoài bì thư, trên tác phẩm ghi rõ: Tác phẩm dự thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021-2025.

2. Địa điểm

Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai - Số 90, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Xét tặng giải thưởng đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

Đối với mỗi loại hình chọn:

+ 01 giải A: Bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng

+ 02 giải B: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng

+ 03 giải C: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng

+ 05 giải Khuyến khích: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng

2. Xét tặng Giải thưởng quảng bá

+ 05 tập thể: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng

+ 05 cá nhân: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tiền thưởng  

Các tác phẩm được trao giải phải có các tiêu chí sau: Phản ánh đúng, chân thực, chính xác sự kiện, nhân vật; mang tính giáo dục, thuyết phục cao, tạo cảm xúc cho người tiếp nhận.

Tùy theo chất lượng tác phẩm dự thi và số lượng tác phẩm dự thi ở mỗi loại hình có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho hợp lý.

Trên đây là Thể lệ Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025 được phát động từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 15/11/2024. Thể lệ Giải thưởng được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.


 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
Object reference not set to an instance of an object.

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỒNG NAI
Địa chỉ: 30 Đường Nguyễn Ái Quốc, P.Tân Tiến, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
Điện thoại : 02513.822.992; Email: hvhnt@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản: NSND. Đạo diễn Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban biên tập: Trần Thu Hằng​​